ORIA

Artikelnummer : MO-MO6547-06
Färg :
Material : PP
Mugg/kopp i PP. Volym 350 ml.
 
Antal
Märkning
Märkmetod
Ange position för märkning
ORIA - ROUNDSCREEN
ORIA - MUG FRONT UPPER
ORIA - MUG FRONT LOWER
ORIA - MUG BACK UPPER
ORIA - MUG BACK LOWER
ORIA - MUG FRONT UPPER
ORIA - MUG FRONT LOWER
ORIA - MUG BACK UPPER
ORIA - MUG BACK LOWER
ORIA - MUG FRONT UPPER
ORIA - MUG FRONT LOWER
ORIA - MUG BACK UPPER
ORIA - MUG BACK LOWER
ORIA - MUG FRONT UPPER
ORIA - MUG FRONT LOWER
ORIA - MUG BACK UPPER
ORIA - MUG BACK LOWER
På grund av rådande omständigheter på elmarknaden så har kostnaderna för el kraftigt ökat. Tyvärr leder detta till att vi från och med måndag 24/10-22 blir tvungna att lägga till ett energitillägg på varje nyregistrerad tryck order som Midocean producerar. Energitilägg baserat på tryckkostnad: Under 2000:- 29:-, 2.000-10.000:- 49:-, 10.000+ 99:-. Vi tycker detta är beklagligt men ser för tillfället inget annat alternativ under rådande energikris. Midocean hoppas på att detta blåser över inom nära framtid och att vi då kan återgå till det normala igen.
-