Hållbarhet

Hållbarhet

CSR, miljö och kvalitetsåtagande


Code of Conduct
Fronta driver sin verksamhet mot ställda mål och ska kännetecknas av kvalitet, hållbarhet, hänsyn och respekt. Av den anledningen ställer Fronta ett antal grundläggande krav på sin egen verksamhet, medlemsföretag, leverantörer och andra samarbetspartners. Vi samlar allt detta under begreppet CSR (Corporate Social Responsibility).


Vårt mål är att förse dig med produkter som är genomgående säkra att använda, socialt kompatibla och miljömässigt hållbara. Det är vår skyldighet gentemot dagens konsumenter och för kommande generationer. Därför ska Frontas samarbetspartners kunna visa upp all nödvändig dokumentation som rör dessa frågor. Du som kund kan rekvirera Frontas omfattande CSR-avtal för påseende.


En gåva måste vara säker
Eftersom vi bryr oss lika mycket som du om vikten av att ge bort en gåva som uppfyller alla relevanta kvalitetskrav är vår prioritet säkerhet. Vi har en strikt policy för kvalitetssäkring för att garantera en jämn kvalitet på alla våra processer och produkter. Frontas krav på underleverantörer är långtgående både när det gäller kvalitet. Vi räknar med hjälp av externa tredjepartorgan för att säkerställa att tester som utförs ger bekräftelse på att vi arbetar för att bäst följa de kvalitets- och sociala standarder som följer på vårt ansvar från internationellt erkända organ.

 

Logger Repa reach el-kretsen mm

 

 

Tabell över de olika miljöcertifieringarna som finns på marknaden

 

Det finns ett stort antal certifieringar på marknaden. Det handlar ofta om miljö men man även vara rättvisemärkningar mm. Vad betyder de olika certifieringarna? Denna tabell presenterar certifieringarna på ett överskådligt sätt-

Tabell miljöcertifieringar