TECHMATE+

Artikelnummer : MO-MO9871c-13-16G
Färg :
Material :
16GB USB 2.0 Flash Drive with protective metal cover and wheat straw and PP casing. Rotate the cover and connect to USB port to start using it.
 
Antal
Märkning
Märkmetod
Ange position för märkning
TECHMATE+ - FRONT
TECHMATE+ - BACK
TECHMATE+ - FRONT
TECHMATE+ - BACK
TECHMATE+ - FRONT
TECHMATE+ - BACK
TECHMATE+ - FRONT
TECHMATE+ - BACK
TECHMATE+ - FRONT
TECHMATE+ - BACK
TECHMATE+ - FRONT
TECHMATE+ - BACK
TECHMATE+ - FRONT
TECHMATE+ - BACK
TECHMATE+ - FRONT
TECHMATE+ - BACK
TECHMATE+ - FRONT
TECHMATE+ - BACK
TECHMATE+ - FRONT
TECHMATE+ - BACK
TECHMATE+ - FRONT PD
TECHMATE+ - BACK PD
TECHMATE+ - FRONT PD
TECHMATE+ - BACK PD
På grund av rådande omständigheter på elmarknaden så har kostnaderna för el kraftigt ökat. Tyvärr leder detta till att vi från och med måndag 24/10-22 blir tvungna att lägga till ett energitillägg på varje nyregistrerad tryck order som Midocean producerar. Energitilägg baserat på tryckkostnad: Under 2000:- 29:-, 2.000-10.000:- 49:-, 10.000+ 99:-. Vi tycker detta är beklagligt men ser för tillfället inget annat alternativ under rådande energikris. Midocean hoppas på att detta blåser över inom nära framtid och att vi då kan återgå till det normala igen.
-